Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Mar 2018
sana'y pagpikit ng aking mga mata
lahat ng ito'y matapos na, ako'y pagod na

sana'y pagdilat ng aking mga mata
ay lumipas na ang marso, at abril na

sana'y ang luhang bumubuhos ay maubos
maubusan ng dahilan para umagos

sana'y ang mga mata kong mugto
ay kalimutan na ang nakaraan- kanilang multo

sana'y di ko na makita ang sarili ko
na kinamumuhian din ako

sana'y makita ko ang sarili ko
kung sino ako at mahalin ko ito

sana'y ang mga matang ito
na minsan ng lumuha ng todo
ay makitaan ko ng luha muli
ngunit ngayo'y may kasama nang ngiti
sa aking puso, sa aking labi.
February 22, 2018
i feel so anxious. i don't know if i'll still be able to graduate on time. i feel so hopeless. :(

repost.
Patricia Policarpio
Written by
Patricia Policarpio  21/F/Philippines
(21/F/Philippines)   
179
 
Please log in to view and add comments on poems