Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jan 2018
Herregud, jeg påkaller Deg.
Jeg ber Deg om ikke noe stort
eller noe som endrer verdens evighet.

Jeg ber Deg om å rense min sjel,
og føre meg til det gode, omgitt av
en verden hvori jeg angrer meget.

Jeg ber Deg om å dyrke min tro
slik at jeg dyrker Deg på den måten
som fortjenes og trenges.

Jeg ber Deg særlig om å forsyne
min slekt med helse og nåde,
selv om ikke alle innser Ditt ansikts lys.

Men mitt siste ønske ber jeg mest innvilges;
jeg ber Deg om å tilgi oss alle, Herregud,
Freds Prins, i all Din herlighet.

Led alle Dine falne barn
inn i Din evige tilstedeværelse.
Alexander Constantine
Written by
Alexander Constantine  22/M
(22/M)   
  290
   Pádraig Ó Dálaigh
Please log in to view and add comments on poems