Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jan 2018
Anong iyong pinagmamadali
Malawak ang daan at ikaw lang ang katabi
Rinig ang bawat galaw ng ibon sa langit
Ang pagaspas ng hangin

Bigyan mo ng kaunting panahon
Ang pagtingin sa kinaroroonan mo
Hayaang bigyan ng kahulugan ang paglapit
Sa bawat segundo ng oras na binigay satin
01/12/18
.
cherry blossom
Written by
cherry blossom  19/Philippines
(19/Philippines)   
463
 
Please log in to view and add comments on poems