Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Nov 2017
Gusto ko maging iba
Kahit hindi yong tipong nakakawow, basta lang kakaiba
Kasi baka pag ganun ako e may pag asa pa
Na mabihag ang iyong mga mata
Na sa akin ay nakatingin ka
Kahit sa isang sandali lang ay maramdaman ko na
Sa ganun ay parang akin ka

Gusto ko maging iba
yung kakaiba
kahit na maging katawa tawa
basta lang kapalit nito'y
ako'y
mapansin mo na
ZT
Written by
ZT  alternate reality
(alternate reality)   
747
   ekelhaft
Please log in to view and add comments on poems