Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Oct 2017
tama pa bang kumapit ako o....
mahal sa pagkakataong ito masasabi kong pagod na ako
ngunit sa bawat sambit ko nito naaalala ko yung dating tayo
yung dating tayo na masaya at walang problema
mga pagkakataong tayo'y masayang magkasama
mga panahon na hawak mo pa ang aking mga kamay,
kasabay nito ang iyong pagkawala at unti unting pagbitaw
mahal, hindi na alam san mag uumpisa
mahal, pagod nakong umasa
umasang maibabalik pa
Ang dating samahang hindi na sana nag umpisa
mahal, ayoko na.... pero lalaban pa.
Written by
Claire
  1.2k
   Aria
Please log in to view and add comments on poems