Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Oct 2017
Dalita
na pangako
Sa nakaraa'y patungo

Nasulyapan
yaong anino
Bigkas ang salitang bakit at paano?

Nagsumigaw
pagsinta'y wagas
sa pag-ibig na walang wakas

Ngunit
iniwan mo'y
tunay na bakas

Gaya
ng luhang
tila walang habas

Batid
ko'y lahat
magmaliw

O, giliw
upang katahimika'y
tuluyang sumapit

Ngunit,
Ako'y dala
parin ng iyong mundo

Hatid
ay puno
ng sakit at galit.
Words of pain (tagalog version)
Jasmine Garcia
Written by
Jasmine Garcia  28/F/Philippines
(28/F/Philippines)   
401
   jrml
Please log in to view and add comments on poems