Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Sep 2017
sa bawat araw at gabi na pamamalagi ko sa mundong ibabaw
ikaw ang aking nasa puso at isipan
pagmamahal ko'y hindi matutunaw
katulad ng mga bato sa dalampasigan
hampasin man ng malakas na alon
nananatili pa ring nakasabog sa gilid ng karagatan
parang ako lang 'yan
kahit iyong pinagtutulakan, mananatili na buo at matatag
ang pag-ibig na nararamdaman
0726
09/22/2017
myONE
Written by
myONE  28/F
(28/F)   
481
 
Please log in to view and add comments on poems