Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Sep 2017
Mag aantay ako Babe hanggat sa pwede na,
Balang araw,
Tiwala lang sa Mahal na Panginoon...
Miss na miss na kita babe ko. <3
Joseph Floreta
Written by
Joseph Floreta  20/M/Zamboanga City, Phil.
(20/M/Zamboanga City, Phil.)   
652
 
Please log in to view and add comments on poems