Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Sep 2017
Maging mahirap man sa'tin bumagay ang panahon at pagkakataon
Ikaw pa din ang nasa isip at puso ko
Maging mainit o malamig ang gabi
Sana ay manatili 'yung pagmamahal na napaparamdam mo sa'kin
Dahil mananatili ako na ikaw lang ang aking iibigin.
9/11/2017
14:11
myONE
Written by
myONE  28/F
(28/F)   
183
 
Please log in to view and add comments on poems