Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Sep 2017
Hindi ako handa sa biglaan **** pag-alis
Sobra akong nasaktan sa sobrang bilis
Hindi ko akalain, sa tagal ng pinagsamahan natin
Nagawa mo parin akong iwanan at paiyakin
phone
m i m a y
Written by
m i m a y  21/F/Philippines
(21/F/Philippines)   
1.1k
 
Please log in to view and add comments on poems