Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Aug 2017
Sa jeepney, mahirap sumabit
Nakakangalay, nakakangawit
Pero mas mahirap naman siguro
Kung ipagsisiksikan mo
Ang sarili mo
Sa isang lugar
Na wala namang puwang
Para sa iyo
A poem from 10-20-2014
Written by
Bianca  18/F/Philippines
(18/F/Philippines)   
  388
   Bianca
Please log in to view and add comments on poems