Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Aug 2017
Madaling mahalin ang gaya mo
At ang buong ako ay ibinigay ko sa'yo
Hangal ang tawag sa isang gaya ko
Alipin ako ng pagmamahal mo
Ligaya ka lagi sa puso ko

Kung pwede nga lang sana mahal
O baka hindi talaga magtatagal...
082917
myONE
Written by
myONE  28/F
(28/F)   
  249
 
Please log in to view and add comments on poems