Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Aug 2017
Kung lalayo ka
at iiwan mo lang ako
Mananatili ka sa aking alaala
Na ikaw ang lang ang babaeng bumuhay ng aking katawang lupa
At nagbigay sigla sa malamlam kong pagsinta
Nagbigay ligaya sa matamlay kong buhay
At sa paglisan mo
Ikaw din ang magbibigay sa'kin
Ng kalungkutang hindi ko makakaya...

-myonlyONE
08/25/2017
0655
myONE
Written by
myONE  28/F
(28/F)   
  307
   Madeon
Please log in to view and add comments on poems