Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Aug 2017
Jusko, wala nang mas misteryoso pa sa taong ‘to. Sinlakas ng
Oyayi ang boses niya
Sagana siya sa “memes” at kung anu-anong  patawa, ngunit iisa ang
     aming
Hiling: ang marinig siyang kumanta
For the boys in my block
Written by
Bianca  18/F/Philippines
(18/F/Philippines)   
252
 
Please log in to view and add comments on poems