Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Sep 2017
Ang
Lahat
Masaya
Sa simula
Sa Bibliya man
O pagsasamahan
Sa simpleng kasiyahan
O magdamagang inuman
Lahat yan masaya hanggang sa
Matikman mo ang pait at hapdi
Na darating lamang sa'yo sa huli
Hayan na. Parating na ang pagsisisi.
Lahat ng nagsisimula ay nagtatapos

(uy, tignan niyo yung pagpapantig)
Written by
Bianca  18/F/Philippines
(18/F/Philippines)   
  1.3k
   LightShade
Please log in to view and add comments on poems