Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Aug 2017
Iyan ang dakilang panira
"Maganda ka pero..."
"Magaling ka pero..."
"Pwede na pero..."
"Tama ka pero..."
"Mahal kita pero..."
STOP! Tama na
Huwag mo nang ituloy

Mahalin mo na lang ako
Sabihin **** tama ang naging desisyon ko
Na pwede pa kitang kausapin
Kasi yan lang ang alam kong gawin
Alam kong diyan ako magaling
Ngunit ipinagpalit mo ako
Sa babaeng mas maganda
Kaysa sa akin
Today, I realized that nothing good comes after "pero" or "but"
Written by
Bianca  18/F/Philippines
(18/F/Philippines)   
Please log in to view and add comments on poems