Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Aug 2017
Pumuti man ang uwak,
Umitim man ang tagak,
Tumigas man ang bulak,
Tumabang man ang alak,
Bali-baliktarin man ang mundo,
Gumuho man ang building na 'to,
Matuto mang mag-meow ang aso,
Mga tula ma'y mawala na sa uso,
Kahit napalitan mo na ako,
At iba na ang makatabi ko,
Walang makakapag-bago,
At mananatili itong totoo:
Minahal kita
Written by
Bianca  18/F/Philippines
(18/F/Philippines)   
1.3k
     NvrMnd and ---
Please log in to view and add comments on poems