Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jul 2017
III
sa likod ng matatamis niyang ngiti,
malungkot na dalaga'y makikita
ang mga tawang nakakarindi,
ay mga iyak na tinago niya

mga problema, kailan matatapos?
aking buhay ay wala nang kulay.
bakit parang ako'y naka-gapos?
ganito ba talaga ang buhay?
sinulat dahil gustong makatakas.
Karen Nicole
Written by
Karen Nicole  PH
(PH)   
  1.1k
   Lior Gavra
Please log in to view and add comments on poems