Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jul 2017
ito na yung mga panahon
na masasabi kong
"hindi ko na alam."

kasi sa totoo lang,
hindi ko na talaga alam.

masakit umasa
na magbabago ang tao
pero paglubog ng araw,
maririnig mo nalang ang iyong mga baho.

nakakasakal magmahal
sa mga taong hindi binabalik ang iyong mga damdamin
sawang-sawa na ako
lumutang sa paghihingalo

pagod na ako
hapong-hapo, sa totoo.
yun na lamang ang alam ko.
Kachi Sawagu
Written by
Kachi Sawagu  Philippines
(Philippines)   
  357
     Lior Gavra and Snowrose
Please log in to view and add comments on poems