Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Mar 2017
Sasapit na ang alas dose,
Ngunit nakatulala pa din
Hinihintay ang bulalakaw,
Na kalangita'y liparin
Ngunit nang aking mabanaagan
Ito'y 'di na darating
Ako'y nakatulog,
At 'di na muling nagising.
BJ
Written by
BJ  Philippines
(Philippines)   
1.3k
 
Please log in to view and add comments on poems