Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Mar 2017
Sa sandaling iwan kita,
Ay doon ka naman lalabas
Habang tahimik na nanunulsol,
Upang hindi ako makatakas

Subalit ako'y bukod tanging nasasakal!
Ang hininga'y bumibilis sa iyong pagdating
Pakibit balikat akong nagdarasal,
"Huwag mo sanang tapatan ng iyong patalim."

At sa oras na matapos ang nginig,
titingin nalang sa oras habang nakapikit.
Ang aninong nagmumulto galing nakaraan
Ang nagdala sa aking kinahahantungan.
BJ
Written by
BJ  Philippines
(Philippines)   
  2.6k
     Ryan Hoysan, Dwayne Jordan Luis and Pax
Please log in to view and add comments on poems