Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Feb 2017
Sa pagkagat ng dilim
Ibinulong ko sa iyo ang nililihim
Patagong ipinaaalam sayo
Dahil gustuhin ko man isigaw kahit malayo
Hindi ako pwedeng magpadalos dalos
Dahil kagay nga ng sinabi ni Rommel Pamaos
Ang pusong ito na akin
Mahirap na kung ito lamang ay iyong pisil pislin
Lalo na't di mo naman bibilhin
At wala kang balak mahalin
Kaya hanggang dito na lamang
Ang puso kong nagaabang
Naibunyag ko na naman na sayo
Mula man sa malayo
Ang mga sikretong itinatago
Ng aking mumunting puso
Post-Valentine's poetry? I miss posting stuff here... ;-; I was running low on inspiration mehe... but anyway... MALIGAYANG ARAW NG MGA PUSO! :) ♡
Marshie The Mellow
Written by
Marshie The Mellow  along the cosmos~♡
(along the cosmos~♡)   
  3.1k
   Gelo Bernales, Cedric and VargLines
Please log in to view and add comments on poems