Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Feb 2017
sabi nila na ang soulmate mo ay hindi darating sa buhay mo ng mapayapa.
darating siyang may dalang rebolusyon sa kanyang bulsa
at guguluhin niya ang buhay mo sa unang sandaling magkaka tinginan kayo.

(jml)
this is actually part of a spoken word piece i performed last year at an event. that poem is too long. ****.
jay
Written by
jay  F/chicago
(F/chicago)   
2.2k
 
Please log in to view and add comments on poems