Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jan 2017
Hvad skete der
Hvad fik jeg sagt
Hvilke tankestrømme spyttede jeg ud i dit lyttende ansigt
Tårernes aftryk, mærker jeg på min kind
Din lyd runger stadig i min øregang
Det du sagde
Satte sig på hjertet
Afgørelsen blev aldrig gjort
Gør den nu?
Jeg vil ikke glemme
Men lad os pakke det væk
Teresa Lykke Falk Jakobsen
Written by
Teresa Lykke Falk Jakobsen  Denmark
(Denmark)   
792
 
Please log in to view and add comments on poems