Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jan 2017
Det smagte dårligt i min mund
Dårligt
i min mund
Jeg spyttede det ud
som havde jeg mel
i min mund
Synet af din strube
du sank mine lydbølger
i din mund
Mit øje så
på dig
De lignede glasøjne
Stille
Blanke
Det smagte dårligt i min mund
Skylden var din
din nat endte
i min mund
Teresa Lykke Falk Jakobsen
Written by
Teresa Lykke Falk Jakobsen  Denmark
(Denmark)   
767
   Laura Amstutz
Please log in to view and add comments on poems