Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Dec 2016
Lopend over een weg,
in de ochtend mist.
Weg van het verleden,
die langzaam vervaagt in de mist.
Langs de plassen water,
die als een spiegel je jezelf laat reflecteren.

Op naar de toekomst ,
het pad dat opdoemt uit de mist.

De weg als metafoor
voor het leven
Thijmen Sas
Written by
Thijmen Sas  Netherlands
(Netherlands)   
405
   Lior Gavra
Please log in to view and add comments on poems