Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Dec 2016
Ang tao pag naba-bad trip sa'yo ng walang makatarungang dahilan -- insecure yun or kulang sa pansin...pansinin mo at purihin...kawawa naman... Dahil sa kabila ng pagiging higit, mababa pa rin ang tingin sa sarili.
Eden Tucay
Written by
Eden Tucay  Philippines
(Philippines)   
815
   Keith Edward Baucum and Pax
Please log in to view and add comments on poems