Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Dec 2016
I nattens mulm og mørke
Fandt sjælene vej
Min mund føltes som tørke
Men du gjorde det til en leg

Mit hjerte var tomt og øde
Og kulden blæste på mig
Men kun med dette møde
Fandt kærligheden vej

Nu blev jeg helt varm
Og stjernen skinnede for oven
Byens høje larm
Forsvandt ligesom sorgen

Du tog mig i din favn
Jeg var ikke alene
Pludselig blev du min havn
Du forstod at forene
Til min elskede
Teresa Lykke Falk Jakobsen
Written by
Teresa Lykke Falk Jakobsen  Denmark
(Denmark)   
416
 
Please log in to view and add comments on poems