Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Nov 2016
Tinuturuan tayong mag mahal ng tunay at tapat.
Pag ibig na ibinibigay natin para sa taong mahal at mahalaga sa buhay natin.
Pag ibig na siyang nagiiwan satin ng masasayang ala-ala
At kasama rin ang kalungkutang nadarama.
Pag ibig na binubuo ng dalawang taong nagmamahalan
Dalawang pusong nag kakaunawaan

Pag ibig na minsan, bigla nalang mabubuo
Kahit pa sa hindi inaasahang pangyayari
Pag ibig na kahit siya lang, sapat na
Pag ibig na handang ibigay higit pa sa sobra
Pag ibig na mas mahalaga ang taong mahal kaysa sa sarili niya

Pag ibig na walang hinihintay na anumang kapalit
Pag ibig na handa siyang palayain
Pag ibig na nasayang at napuno ng kalungkutan
Pag ibig na nauwi sa masakit na paalam

Dahil sakanya natutunan kong maging matatag
Natutunan ko ang tunay na pagmamahal
*Pag ibig na minsan, nagsisimula sa katapusan
jermaine
Written by
jermaine  17/F/labyrinth
(17/F/labyrinth)   
4.6k
     Desirinne and ayee
Please log in to view and add comments on poems