Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Nov 2016
Hindi ko sinasadyang mahulog sa kanya ng patago
May mga bagay lang talaga na nahuhulogΒ Β na walang sumasalo
Subalit hindi naman ako bagay, tao ako
Isang tao na nagmamahal sa taong hindi naman ako mahal.
Nymeriari
Written by
Nymeriari  22/F/Philippines
(22/F/Philippines)   
3.1k
 
Please log in to view and add comments on poems