Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Sep 2016
Susulat ako ng isang libong tula
Kung ito ang magpapahilom sa pusong pagal
Sa pag-ibig

Isusulat ko ang tula sa dalampasigan
ng alaala
Na kasing haba ng aplaya
Hanggang sa maghilom ang pusong sugatan
Dulot ng iyong paglisan

Huhugot ako ng maraming tayutay at saknong
Na may lantay at tugma

Sakaling anurin ito at mabasa mo
Sa dalampasigan ng aking puso.

Ikaw ang hugot
Ikaw ang sagot

Susulat ako ng isang libong tula
Dito kung saan taya unang nagsimula.
Written by
Mary Ederline Mamburam  Bacolod City, Philippines
(Bacolod City, Philippines)   
  18.3k
     sayrinne, AKIKO, Louise and Demi
Please log in to view and add comments on poems