Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jul 2016
Meron akong nakita
Dalwang taong masaya
Sa tuktok ng bundok,
magkahawak-kamay pa

Tanong sa sarili, ito ba'y pag-ibig?
Dahil hindi na maitago ang kilig.
Ngunit biglang ginising ng lamig
Pagmulat ng mata
Kasama'y hanap na

Ang nakitang dalawa
Ang totoo ay mag-isa.
Kmo
Written by
Kmo  F/Phils.
(F/Phils.)   
2.5k
 
Please log in to view and add comments on poems