Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
May 2016
jeg danser for dig og jeg danser længe
danser      for dig
til musikken af harmonikaspilleren på hjørnet stopper
og gadelamperne slukker
til gardinerne trækkes for i vinduerækken deroppe
også danser jeg lidt mere
danser for dig til det piner mig
til mine såler er slidt ned
til jeg ligger i randestenen
(for dig)
nana nilsson
Written by
nana nilsson  kbh, dk
(kbh, dk)   
712
   --- and ---
Please log in to view and add comments on poems