Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
May 2016
ngunit mahal,
kahit ilang beses pa na na ako'y iyong
gaguhin, saktan, iwanan,
o kahit pa gawin akong tanga -

sa pagpatak ng gabi,
sa aking pag-iisa,
mga sandaling tayo'y magkasama,
ang lagi kong inaalala.
l
Written by
l  19/F/mars.
(19/F/mars.)   
768
 
Please log in to view and add comments on poems