Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
May 2016
'di mo lang alam,
na sa bawat ngiti mo'y
para akong unti-unting pinapatay
sapagkat sa dati-rati
ang mga ngiting 'yan, sa iyong labi
ako ang dahilan -
ngunit ngayon,
'tila tuluyan na akong kinalimutan.
l
Written by
l  19/F/mars.
(19/F/mars.)   
760
 
Please log in to view and add comments on poems