Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Apr 2016
Titila na naman ang ulan,
Sana ay huwag nalang.
Madilim parin ang mga ulap,
Pati repleksyon kong nakaharap.

Basag na salamin,
At ang daang tatahakin.
Lahat ay alanganin,
Ayoko nang alamin.

Umuulan na naman,
Umiiyak na naman.
Bakit ganito?
Sana mawala na ako.
Micah Pascua
Written by
Micah Pascua  PH
(PH)   
3.2k
   Aryssa Campo Sangle and ---
Please log in to view and add comments on poems