Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Mar 2016
Hayaan mo na hawakan kita,
Sa mga oras na hindi mo na kaya,
Huwag **** bibitawan ang aking kamay,
Pag lumakas ang alon at hindi alam san tayo matatangay.

Hayaan **** haplusin kita,
Hahaplusin sa mga oras na masakit na,
Punasan ang bawat luha; sapagka’t
Ito’y makakalimutan at maghihilom din ang sugat.

Hayaan **** yakapin kita,
Kahit sa mga oras na masaya o malungkot ka,
Hihigpitan at babalutin para iyong madama,
Na ako’y nandito sa hirap man o ginhawa.

Hayaan **** ipakita ko ang lahat ng ito.
*Para malaman mo sa lahat ng oras ako’y naririto.
Hayaan mo na may taong gumawa sayo ng mga bagay na ginagawa mo sa iba dahil dito mo mararamdaman kung gaano kasarap magkaroon ng isang katulad mo.
J
Written by
J
  2.4k
     brian bernales, its gonna make sense, Pax and J
Please log in to view and add comments on poems