Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Feb 2016
M
det der irriterer mig mest,
er din evige
OPSTANDELSE
på min væg
som minder mig om tider  -
vi ikke havde
og det der irriterer mig mest
er dit evige
smil
enits
Written by
enits  DK
(DK)   
329
   --- and Samuel Hesed
Please log in to view and add comments on poems