Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jan 2016
Sala bala ang mangimon
Kapin pa pag may rason
Buang na ina bala dayon
Kung nagpalangga ka lang halin sa tagipusuon

Adlaw2x himuon ang tanan
Mabal-an lang ang kabutigan
Madakpan lang nga ginaluiban
Sang nobyo nga ginahalungan

Kung wala gid man dapat pangimunan
Ti ngaa indi gid mahimo palayuan
Kung wala gid man sila
Ngaa himu-himuan ka pa storya nila

Kung sobra ka man sa reaksiyon
Ti kay bali2x man ang rason
Kung gulpi ka lang daun gadesisyon
Sa ulihi ikaw pa ang kontrahon

Tuod nga indi mo gid malikawan
Mga tawo nga indi ka gid maintsindihan
Di bala mas mayo na lang ang imunan
Kis-a sa panghatag-hatag ka lang sa iban
Ilonggo Poem boredom moments
Engineer Mikay
Written by
Engineer Mikay  UAE
(UAE)   
5.9k
 
Please log in to view and add comments on poems