Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jan 2016
Ang daya-daya mo
Sabi mo kasi, mahal mo ko
Sabi mo, totoo
Ang daya-daya ng kalawakan
Hindi niya ako niligtas
mula sa kasinungalingan mo

Ang daya-daya ng mundo
Sabi niya, mayroong isa na nandyan para sa’yo
Sa dinami-dami ng tao
Sa lahat pa ng tao
Ikaw pa ang nakilala ko

Tarantado

O siguro nga,
Hindi pa nga ikaw ang taong hinahanap ko
Sinadya lang na tayo ay ipagtagpo
Para makilala ko kung sino man
Ang taong sa akin ay nakalaan

Pero madaya pa rin ang mundo
Dahil nandito ka sa harap ko
Ang amo-amo
Na akala mo
Wala kang ginawang mali sa tulad ko
Ang sa’ya-sa’ya mo

Ang daya-daya, gago
Nginitian mo pa ko
Kung alam mo lang
Gusto ulit kitang sampalin
At yakapin…

Tangina, ang daya ng puso ko
Ayaw maki-cooperate sa utak ko.
Excerpt from 35 Chapters (initial title)
Written by
ESP  Antipolo, Pilipinas
(Antipolo, Pilipinas)   
Please log in to view and add comments on poems