Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Dec 2015
ng dahil sa pagkabagot
kami kami'y nagpang-abot
kwentuhan bang walang imbot
ngayon tuloy nauutot

dahil sa joke na baluktot
yan tuloy galit c kulot
tanong kasi'y di masagot
panay pa kasi ang hugot
Cris Artist
Written by
Cris Artist  Philippines
(Philippines)   
7.4k
 
Please log in to view and add comments on poems