Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Dec 2015
Pinilit kong hindi bumitaw
Para hindi ka agad umayaw
Pinilit kong 'wag kang mawala
Pero pilit kang kumakawala
Ano bang problema nating dalawa?
Kulang pa ba o sobra na?
Pwede bang sabihin mo na
Kung gusto mo pa ba
O *ayaw na.
Neastle Ann Soriano
Written by
Neastle Ann Soriano
Please log in to view and add comments on poems