Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Nov 2015
ang imahe ng iyong ngiti sa ilalm ng mga tala
ang kislap ng iyong mga matang, tila pinagigihan ni bathala
ating unang pagtatagpo, unang pagkikita
sariwa’t hilaw pa sa aking alaala

sariwa’t hilaw pa sa aking alaala
ang lambot at hinhin ng iyong tawa
ang kutis **** tila hinabi ng mga diyosa
isang alaalang kailanma’y di mawawala

isang alaalang kailanma’y di mawawala
ang araw na sinabing **** lilisan ka na
ang puso mo pala’y inialay sa iba
bakit kaya, tayo’y 'di tinadhana?

bakit kaya, tayo’y 'di tinadhana?
hanggang ngayo’y pinagmumunihan ko pa
ang buwang at mga bituin, aking ibababa
maramdaman lang muli ang yakap **** marangya

maramdaman lang muli ang yakap **** marangya
isang hiling na hindi na matatamasa
isang imaheng ‘di na makikita
dahil nakaraan ka na, o aking sinta

dahil nakaraan ka na, o aking sinta
wala nang magagawa kung ‘di kalimutan ka
ngunit ating huling pagtatagpo, huling pagkikita
sariwa’t hilaw pa sa aking alaala
Kurt De Castro
Written by
Kurt De Castro
5.3k
       Candice and its gonna make sense
Please log in to view and add comments on poems