Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Oct 2015
ilang beses ko din sinubukang agawin ang iyong pansin
ngunit kahit bahagya ay hindi ka napatingin
matagal-tagal ko din itong kinimkim
hanggang ngayon ay natatakot pa rin
na baka sa huli,
sa huli ako'y iyong balewalain

gayunpaman
sa kadahilanang meron akong pagkakataong aminin
giliw
ako, sayo ay may lihim na pagtingin
Inah Chelsi Mascariñas
2.5k
 
Please log in to view and add comments on poems