Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Oct 2015
du sagde du var træt af mit uglede hår
og mit roede værelse
generelt mit uglede og roede liv

og du sagde at jeg manglede interesser
imens kiggede vi over søen og vi mærkede begge det blev koldere
jeg tænkte, at det nok ville være sådan for altid

så jeg redte mit hår og ryttede op på mit værelse
var lidt i tvivl om hvem jeg var og hvad jeg havde glemt


senere fandt jeg ud af at jeg havde glemt at rydde op i mit liv
den 9. linje beskrev så meget andet
enits
Written by
enits  DK
(DK)   
602
   Laura Amstutz and Martina
Please log in to view and add comments on poems