Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Oct 2015
er det en besættelse af prikker?
eller er det en besættelse af alt som er
helt
rundt
og perfekt?
en besættelse af noget
som aldrig slutter
men alligevel har en ende
det han kaldte kunst, har jeg skrevet ned flere steder
enits
Written by
enits  DK
(DK)   
Please log in to view and add comments on poems