Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Oct 2015
så jeg fortæller ham det
og han smiler
og sammen kører vi gennem natten
smilende
med vores ansigter badet i lyskrydsets
farver
og vores ører hyldet af verdens
lyde
og han smiler
og sammen kører vi gennem natten
smilende
15  ord
enits
Written by
enits  DK
(DK)   
418
 
Please log in to view and add comments on poems