Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Sep 2015
Sinabi ko na nga ba
May hindi ako alam

Malinaw na ngayon
Salamat sa paalam

Sinabi ko na nga ba
Ngayo'y intindi na

'Wag kang mag-alala

Sanay na rin naman akong umasa
huwag mo nang problemahin
From A Heart
Written by
From A Heart
Please log in to view and add comments on poems