Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Aug 2015
Nakalatag sa kalsada
ang mga bangkay. Hindi
pantay-pantay.

Mga diyaryong nakatingala sa langit.

Wala silang mga pangalan sa
mga dumaraan;
maliban sa nakadapang pulang bus-

si Don Mariano.
Stum Casia
Written by
Stum Casia  Manila
(Manila)   
608
 
Please log in to view and add comments on poems