Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jul 2015
Akala ko sa ibang dako ka na
Mga tinginan nati’y tila balong malalim
Pero nawawaglit sa tamang dako
Kesa umistambay sa puso ng bawat isa.

Sumasagwan ang puso ko
Papalapit sa tunay na nagmamay-ari nito
Ninakaw **** may pagpapa-ubaya
Hindi ko makuha-kuha
Pagkat minsan lang sumagwan paparito.

Nais bawiin ang puso
Pagkat ang sayo’y
Kailanma’y hindi naging akin.
Naalala ko lang siya, napatambay na naman ang puso ko. At sobrang sakit.
Sy Lilang
Written by
Sy Lilang  PPC Palawan, Philippines
(PPC Palawan, Philippines)   
16.7k
     Happy Camper and Sy Lilang
Please log in to view and add comments on poems